Giá trần giá sàn, biên độ dao động và bước giá chứng khoán.

by Robot

Giá trần chứng khoán là gì?

Giá trần của một mã cổ phiếu là mức giá tối đa mà nó có thể tăng trong một phiên giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không thể đặt giá mua hoặc bán cao hơn mức giá này. Trên bảng giá chứng khoán, giá trần thường được thể hiện bằng màu tím.

Giá trần được xác định dựa trên giá tham chiếu và biên độ giao động cụ thể tại từng sàn giao dịch và dựa vào loại sản phẩm cụ thể. Khái niệm giá trần quan trọng để kiểm soát giá cổ phiếu, ngăn chặn các hành vi thao túng giá hoặc bán tháo trên thị trường.

Giá trần giá sàn, biên độ dao động và bước giá chứng khoán.

Giá sàn chứng khoán là gì?

Giá sàn của một mã cổ phiếu là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán trong một phiên giao dịch. Việc xác định giá sàn dựa trên giá tham chiếu và biên độ giao động cụ thể tại từng sàn giao dịch và dựa vào từng loại cổ phiếu. Khái niệm giá sàn quan trọng trong việc kiểm soát giá và ngăn chặn các hành vi bán tháo trên thị trường. Trên bảng giá chứng khoán, giá sàn thường được thể hiện bằng màu xanh lơ.

Biên độ dao động chứng khoán là gì?

Biên độ dao động chứng khoán là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và phân tích giao dịch. Nó thể hiện tỷ lệ phần trăm của biến động (tăng hoặc giảm) của giá cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Biên độ dao động chứng khoán được xác định dựa trên giá tham chiếu cụ thể và biên độ giao động tại từng sàn giao dịch cũng như từng loại cổ phiếu.

Khái niệm này đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát giá, ngăn ngừa các hành vi thao túng giá hoặc bán tháo trên thị trường. Đồng thời, biên độ dao động chứng khoán cũng có ảnh hưởng đến việc xác định giá trần và giá sàn của cổ phiếu.

Biên độ dao động chứng khoán là gì?

Bước giá chứng khoán là gì?

Bước giá chứng khoán xác định mức tăng hoặc giảm của giá cổ phiếu với một khoảng biên độ cố định, theo quy định của các sàn giao dịch. Khi nhà đầu tư muốn đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu, họ cần tuân theo quy định về bước giá và biên độ cho phép của sàn giao dịch. Thường, bước giá chứng khoán sẽ là một con số nguyên dựa trên giá niêm yết. Khái niệm bước giá chứng khoán đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát giá và ngăn ngừa các hành vi thao túng giá hoặc bán tháo trên thị trường.

Tại Việt Nam, bước giá chứng khoán có sự khác biệt rõ rệt giữa các sàn giao dịch, bao gồm HOSE, HNX và UPCOM. Mức bước giá thấp hơn có thể giúp thị trường trở nên cạnh tranh hơn trong quá trình mua và bán cổ phiếu. Về quy định về bước giá chứng khoán, HOSE đang áp dụng các tiêu chuẩn được xem là phù hợp nhất với thực tế thị trường. Dưới đây là mô tả về quy định về bước giá chứng khoán và cách tính giá trần và giá sàn dựa trên bước giá chứng khoán:

Đối với sàn HOSE, có 3 trường hợp

Trường hợp 1

Các cổ phiếu có giá dưới 20,000 VND thì bước giá được quy định là 20 VND. Chẳng hạn, giá của một cổ phiếu Y là 15,600 VND, và biên độ giao động theo quy định sàn HOSE là 8%. Để tính biên độ giá của cổ phiếu Y, ta có Biên độ = 15,600 x 8% = 1,248 VND. Khi làm tròn, có thể xem xét 2 tùy chọn: làm tròn lên 1,250 VND hoặc làm tròn xuống 1,240 VND. Tuy nhiên, để tuân theo nguyên tắc làm tròn giá trần và giá sàn theo quy định của sàn giao dịch và không vượt quá biên độ cho phép, chúng ta sẽ chọn mức làm tròn là 1,240 VND.

Như vậy, giá trần của cổ phiếu Y sẽ là 15,600 + 1,240 = 16,840 VND/cp và giá sàn là 15,600 – 1,240 = 14,360 VND/cp. Trong ngày giao dịch, cổ phiếu Y sẽ có thể giao dịch trong khoảng giá từ 14,360 VND/cp đến 16,840 VND/cp, và các bước giá được quy định là 14,360, 14,380, 14,400,… 16,820, 16,840,… miễn là các bước giá chia hết cho 20 VND.

Trường hợp 2

Các cổ phiếu có giá trong khoảng 25,000 – 100,000 VND thì bước giá phải chia hết cho 100 VND. Hãy xem xét ví dụ: Giá của cổ phiếu Z hiện đang là 42,500 VND, và biên độ giao động theo quy định sàn HOSE là 6%. Để tính biên độ giá của cổ phiếu Z, ta có Biên độ = 42,500 x 6% = 2,550 VND. Khi làm tròn, có hai tùy chọn: làm tròn lên 2,600 VND hoặc làm tròn xuống 2,500 VND.

Tuy nhiên, để tuân theo nguyên tắc làm tròn giá trần và giá sàn theo quy định của sàn giao dịch và không vượt quá biên độ cho phép, chúng ta sẽ chọn mức làm tròn là 2,500 VND. Lúc này, giá trần của cổ phiếu Z sẽ là 42,500 + 2,500 = 45,000 VND/cp và giá sàn là 42,500 – 2,500 = 40,000 VND/cp.

Trong ngày giao dịch, cổ phiếu Z sẽ có thể giao dịch trong khoảng giá từ 40,000 VND/cp đến 45,000 VND/cp, và các bước giá được quy định là 40,000 VND, 40,100 VND, 40,200 VND,… 44,900 VND, 45,000 VND miễn là các bước giá chia hết cho 100 VND.

Trường hợp 3

Các cổ phiếu có giá nằm trong khoảng từ 75,000 VND đến 250,000 VND thì bước giá phải chia hết cho 500 VND. Hãy xem xét ví dụ: Giá của cổ phiếu Y đang ở mức 120,000 VND, và biên độ giao động theo quy định sàn HOSE là 5%. Để tính toán biên độ giá của cổ phiếu Y, chúng ta có Biên độ = 120,000 x 5% = 6,000 VND. Sau khi làm tròn, có hai lựa chọn: làm tròn lên 6,500 VND hoặc làm tròn xuống 6,000 VND.

Tuy nhiên, để tuân theo nguyên tắc làm tròn giá trần và giá sàn theo quy định của sàn giao dịch và không vượt quá biên độ cho phép, chúng ta sẽ chọn mức làm tròn là 6,000 VND. Lúc này, giá trần của cổ phiếu Y sẽ là 120,000 + 6,000 = 126,000 VND/cp và giá sàn sẽ là 120,000 – 6,000 = 114,000 VND/cp.

Trong ngày giao dịch, cổ phiếu Y có thể giao dịch trong khoảng giá từ 114,000 VND/cp đến 126,000 VND/cp, và các bước giá được quy định là 114,000 VND, 114,500 VND, 115,000 VND,… 125,500 VND, 126,000 VND miễn là các bước giá chia hết cho 500 VND.

Đối với sàn HNX và UPCOM: chỉ có một quy định duy nhất là bước giá phải chia hết cho 100 VND.

Chẳng hạn, cổ phiếu M hiện đang niêm yết trên sàn HNX với giá 8,800 VND/cp. Với biên độ dao động của HNX ở mức +/-12%, chúng ta có thể tính toán các bước giá giao dịch như sau: Khi giá giảm: 8,800; 8,700; 8,600;… Khi giá tăng: 8,900; 9,000; 9,100;…

Nếu bạn muốn mua cổ phiếu M với mức giá cao hơn so với giá tham chiếu hiện tại, bạn có thể mua với giá cao nhất là giá trần của cổ phiếu M trong ngày. Với biên độ dao động 12%, giá trần của cổ phiếu M sẽ là: 8,800 + 12% x 8,800 = 9,856 VND/cp.

Tương tự, nếu bạn muốn bán cổ phiếu M với mức giá thấp hơn so với giá tham chiếu, bạn có thể bán với giá thấp nhất là giá sàn của cổ phiếu M trong ngày. Với biên độ dao động 12%, giá sàn của cổ phiếu M sẽ là: 8,800 – 12% x 8,800 = 7,744 VND/cp.

Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về bước giá chứng khoán và cách tính giá trần – sàn của các cổ phiếu trên các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Lưu ý về Giá trần giá sàn, biên độ dao động và bước giá chứng khoán.

 • Giá trần là mức giá tối đa mà cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch. Giá sàn là mức giá tối thiểu mà cổ phiếu có thể giảm hoặc tăng trong một phiên giao dịch. Nhà đầu tư không thể mua cổ phiếu với giá cao hơn giá trần hoặc bán với giá thấp hơn giá sàn.
 • Biên độ dao động là tỷ lệ phần trăm mà giá cổ phiếu có thể thay đổi so với giá đóng cửa ở phiên trước. Giá đóng cửa ở phiên trước được gọi là giá tham chiếu. Giới hạn biên độ dao động được quy định bởi các sàn giao dịch và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại cổ phiếu và thời điểm giao dịch.
 • Bước giá là khoảng tăng hoặc giảm giá khi một nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch. Quy định về bước giá cũng do các sàn giao dịch xác định và phụ thuộc vào mức giá của cổ phiếu. Nhà đầu tư cần tuân thủ quy định về bước giá nếu muốn đặt lệnh thành công.

Lưu ý về Giá trần giá sàn, biên độ dao động và bước giá chứng khoán.

Cách tính giá trần và giá sàn

Giá trần và giá sàn được tính như sau

 • Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
 • Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

Để làm tròn giá trần và giá sàn, ta tuân theo các bước sau

 1. Nếu bước giá là 10 VND, thì làm tròn theo hàng chục VND. Ví dụ: 6,215 VND sẽ được làm tròn thành 6,210 VND.
 2. Nếu bước giá là 50 VND, thì làm tròn theo hàng trăm VND. Ví dụ: 35,075 VND sẽ được làm tròn thành 35,050 VND.
 3. Nếu bước giá là 100 VND, ta cũng làm tròn theo hàng trăm VND. Ví dụ: 50,150 VND sẽ được làm tròn thành 50,100 VND.

Ví dụ

Giả sử cổ phiếu X có giá tham chiếu ngày hôm nay là 16,900 VND, biên độ dao động là 7%, và bước giá là 50 VND.

 • Giá trần = 16,900 x (100% + 7%) = 18,083 VND
 • Giá sàn = 16,900 x (100% – 7%) = 15,717 VND

Sau đó, ta làm tròn theo bước giá 50 VND:

 • Giá trần = 18,050 VND
 • Giá sàn = 15,750 VND

Vậy, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu X có thể dao động trong khoảng giá từ 15,750 VND đến 18,050 VND. Nhà đầu tư có thể mua bán cổ phiếu X với các mức giá chia hết cho 50 VND trong khoảng này.

Tổng kết

Tóm lại, giá trần, giá sàn, biên độ dao động và bước giá chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán. Chúng có ảnh hưởng đáng kể đến giá cả, khối lượng giao dịch và lợi nhuận của các nhà đầu tư. Hiểu rõ và sử dụng những khái niệm này một cách đúng đắn giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa lợi ích của họ.

Related Posts

Leave a Comment