Cách viết Séc rút tiền mặt của các ngân hàng 2023: Vietcom, Acb, Agribank, Bidv, Vietinbank

by Robot

Bạn có hứng thú tìm hiểu về cách yêu cầu rút tiền mặt thông qua séc tại các ngân hàng hàng đầu trong năm 2023 không? Điều này thực sự hữu ích đối với những người sử dụng dịch vụ séc của các ngân hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn khám phá cách viết séc để rút tiền tại Vietcombank, ACB, Agribank, BIDV và Vietinbank.

Cách viết Séc rút tiền mặt của các ngân hàng 2023

Cách viết Séc rút tiền mặt của các ngân hàng 2023

Séc rút tiền mặt là  gì?

Séc rút tiền mặt là một loại văn bản mà người chủ tài khoản hướng dẫn ngân hàng rút số tiền cụ thể từ tài khoản của họ, để chi trả cho người thụ hưởng được đặt tên trên séc hoặc cho người mang theo séc đó. Loại séc này được dùng để thanh toán các khoản phí lớn như lương, thuế, hay các hoạt động từ thiện. Điều đáng chú ý, séc rút tiền mặt cũng có thể được chuyển nhượng cho người khác thông qua việc ký tên phía sau của séc.

Một số thông tin chung cần phải điền vào séc rút tiền mặt

Mỗi ngân hàng có mẫu séc riêng và có những quy định khác nhau về cách viết séc rút tiền mặt bao gồm:

Phần cuống séc

Phần đỉnh séc nằm ở góc trên bên phải của tờ giấy, chứa các thông tin cơ bản liên quan đến người lập séc, người nhận, số tiền và ngày tháng. Phần này có thể được cắt tách và giữ lại như một bằng chứng cho việc thanh toán. Thông tin chủ yếu trong phần đỉnh séc gồm:

 1. Mã số séc: Đây là mã duy nhất để xác định từng tấm séc, giúp theo dõi lịch sử giao dịch và tránh việc trùng lặp.
 2. Người ký: Đây là tên của người viết séc hoặc người đại diện cho họ.
 3. Số tài khoản người ký: Đây là số tài khoản của người viết séc tại ngân hàng mà séc được lập.
 4. Ngày tháng năm lập: Đây là ngày mà người viết séc ký tên và yêu cầu ngân hàng rút tiền từ tài khoản của họ.
 5. Số tiền theo số: Đây là số tiền người viết séc muốn rút viết bằng số.
 6. Yêu cầu thanh toán cho: Đây là tên người hoặc tổ chức mà người viết séc muốn thanh toán cho họ.

Một số thông tin chung cần phải điền vào séc rút tiền mặt

Phần thân séc

Phần trung tâm séc chiếm phần lớn trong tấm séc, chứa thông tin chi tiết về giao dịch như số tiền viết bằng chữ, mục đích thanh toán, thông tin về ngân hàng bao gồm tên và địa chỉ, cùng với chữ ký của người lập séc. Phần này thường chứa những thông tin dưới đây:

 1. Số tiền viết bằng chữ: Đây là số tiền người viết séc muốn rút viết bằng chữ, phải khớp với số tiền bằng số ở phần trên cùng của séc.
 2. Yêu cầu thanh toán cho: Đây là tên người hoặc tổ chức mà người viết séc muốn trả tiền cho, cần khớp với tên ở phần đỉnh séc.
 3. Số CMTND hoặc giấy chứng nhận kinh doanh: Đây là số chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng nhận kinh doanh của người hoặc tổ chức nhận tiền, giúp xác minh danh tính và tránh việc gian lận.
 4. Số tài khoản: Đây là số tài khoản của người hoặc tổ chức nhận tiền (nếu có), giúp ngân hàng thực hiện chuyển khoản khi cần.
 5. Ngân hàng đích: Đây là tên ngân hàng mà người hoặc tổ chức nhận tiền có tài khoản (nếu có), giúp ngân hàng liên hệ và xác nhận thông tin giao dịch.
 6. Mục đích thanh toán: Đây là mục đích mà người viết séc rút tiền, ví dụ như thanh toán lương, đóng thuế hoặc ủng hộ từ thiện.
 7. Người ký: Đây là tên và chữ ký của người viết séc hoặc người đại diện, xác nhận lệnh rút tiền.

Cách viết Séc rút tiền mặt của các ngân hàng

Ngân hàng BIDV

Séc BIDV bao gồm hai phần: phần cuống séc và phần thân séc. Bạn cần giữ lại phần cuống séc để lưu trữ và theo dõi thông tin, còn phần thân séc là phần bạn nhổ ra và giao cho người nhận hoặc ngân hàng.

Trên phần cuống séc, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau: số tiền, tên người thụ hưởng, ngày tháng năm ghi séc và chữ ký của người ký phát (chủ tài khoản trả tiền).

Trên phần thân séc, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau: yêu cầu trả cho người nhận, số tài khoản của người nhận, tên ngân hàng nơi mở tài khoản của séc, số tiền bằng chữ và bằng số, tên và số tài khoản của người ký phát, ngày tháng năm ký phát, chọn chuyển tiền vào số tài khoản hoặc không được chuyển nhượng hoặc được chuyển nhượng.

Ngân hàng ACB

Để rút tiền mặt từ séc ACB, bạn cần có quyển séc do ngân hàng cấp và điền các thông tin sau:

 • Ngày tháng ký phát: Ngày bạn đến ngân hàng.
 • Số tiền bằng số: Số tiền bạn muốn rút.
 • Họ tên người thụ hưởng: Tên công ty hay doanh nghiệp của bạn.
 • Số CMND hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người thụ hưởng.
 • Chữ ký của người ký phát (chủ tài khoản trích tiền).
 • Yêu cầu trả cho người thụ hưởng.
 • Số CMND hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người thụ hưởng.
 • Số tài khoản của người thụ hưởng (nếu có).
 • Số tiền bằng chữ và bằng số.
 • Họ tên và số tài khoản của người ký phát.
 • Ngày tháng năm ký phát.
 • Chọn chuyển tiền vào số tài khoản hoặc không được chuyển nhượng hoặc được chuyển nhượng.
 • Chữ ký của người ký phát và dấu công ty (nếu có).

Sau khi điền xong, bạn mang séc đến chi nhánh, phòng giao dịch của ACB và làm theo hướng dẫn của giao dịch viên. Bạn sẽ phải nộp phí rút từ 1-2$ và chờ 30-45 ngày để nhận tiền.

Ngân hàng Vietcombank

Để rút tiền mặt từ séc Vietcombank, bạn cần có quyển séc do ngân hàng cấp và điền các thông tin sau:

 • Ngày tháng ký phát: Ngày bạn đến ngân hàng.
 • Số tiền bằng số và đơn vị tiền tệ: Số tiền bạn muốn rút.
 • Yêu cầu trả cho: Tên công ty hay doanh nghiệp của bạn.
 • Số tiền rút bằng chữ.
 • Nội dung thanh toán: Mục đích rút tiền.
 • Trả cho: Tên bạn và số CMND.
 • Ngày ký phát ở mặt khác: Ngày bạn đến ngân hàng.
 • Người ký phát: Chủ tài khoản của công ty.
 • Mặt sau của séc: Thông tin người lĩnh tiền, số CMND, ngày cấp và nơi cấp.

Sau khi điền xong, bạn mang séc đến chi nhánh, phòng giao dịch của Vietcombank và làm theo hướng dẫn của giao dịch viên. Bạn sẽ phải nộp phí rút từ 1-2$ và chờ 30-45 ngày để nhận tiền.

Rút tiền mặt từ séc Agribank

 • Ngày tháng ký phát: Ngày bạn đến ngân hàng.
 • Số tiền bằng số: Số tiền bạn muốn rút.
 • Họ tên người thụ hưởng: Tên công ty hay doanh nghiệp của bạn.
 • Số CMND hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người thụ hưởng.
 • Chữ ký của người ký phát (chủ tài khoản trích tiền).
 • Yêu cầu trả cho người thụ hưởng.
 • Số CMND hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người thụ hưởng.
 • Số tài khoản của người thụ hưởng (nếu có).
 • Số tiền bằng chữ và bằng số.
 • Họ tên và số tài khoản của người ký phát.
 • Ngày tháng năm ký phát.
 • Chọn chuyển tiền vào số tài khoản hoặc không được chuyển nhượng hoặc được chuyển nhượng.
 • Chữ ký của người ký phát và dấu công ty (nếu có).

Sau khi điền xong, bạn mang séc đến chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank và làm theo hướng dẫn của giao dịch viên. Bạn sẽ phải nộp phí rút từ 1-2$ và chờ 30-45 ngày để nhận tiền.

Ngân hàng Vietinbank

Để tiện lợi, bạn cần có một bộ séc từ Vietinbank. Mỗi bộ séc bao gồm hai phần: phần cuống séc và phần thân séc. Hãy giữ phần cuống séc để theo dõi thông tin và lưu trữ, còn phần thân séc là mảnh bạn sẽ tách ra và giao cho người nhận hoặc ngân hàng.

Phần trên phần cuống séc, bạn cần ghi rõ những thông tin sau: số tiền bằng số, tên người thụ hưởng, số CMND hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người thụ hưởng, ngày viết séc và chữ ký của người ký (chủ tài khoản rút tiền).

Phần trên phần thân séc, bạn cần ghi rõ những thông tin sau: yêu cầu trả cho người thụ hưởng, số CMND hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người thụ hưởng, số tài khoản của người thụ hưởng (nếu có), số tiền bằng chữ và số, tên và số tài khoản của người ký, ngày ký, lựa chọn chuyển tiền hoặc không chuyển nhượng, chữ ký của người ký và dấu công ty (nếu có).

Lưu ý về các lựa chọn sau khi viết séc rút tiền mặt

 • Lựa chọn “Không chuyển nhượng” hoặc “Chuyển nhượng được”: Nếu bạn lựa chọn “Không chuyển nhượng”, chỉ người hoặc tổ chức được ghi tên trên séc mới có thể nhận tiền. Nếu bạn chọn “Chuyển nhượng được”, người hoặc tổ chức ghi tên trên séc có thể ký tên sau và chuyển cho người khác nhận tiền.
 • Lựa chọn “Trả bằng tiền mặt” hoặc “Chuyển khoản”: Nếu bạn chọn “Trả bằng tiền mặt”, người hoặc tổ chức nhận séc cần mang séc đến quầy giao dịch ngân hàng để nhận tiền. Nếu bạn lựa chọn “Chuyển khoản”, ngân hàng sẽ trừ tiền từ tài khoản của bạn và chuyển vào tài khoản của người hoặc tổ chức nhận séc.
 • Lựa chọn “Gạch chéo” hoặc “Không gạch chéo”: Nếu bạn “gạch chéo” hai đường chéo ở góc trên bên trái của séc, đó là một loại séc an toàn chỉ có thể thanh toán bằng chuyển khoản. Nếu bạn không gạch chéo, đó là loại séc thông thường có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Related Posts

Leave a Comment